DIGITAL MARKEDSFØRING

Datadrevet markedsføring

Du vet kanskje hvem som er kundene dine. Men hvordan blir du kjent med dine nye kunder? Hvordan skal de vite hvem du er og hvilke produkt og tjenester du leverer? Det er kanskje et opplagt svar, men her er det datadrevet markedsføring kan utgjøre en stor forskjell.

Hva er det vi prøver å oppnå?

 • Identifisere kunden og hvor denne er i kundereisen
 • Påvirke kunden med et tilpasset budskap til å ta neste steg mot en måloppnåelse
 • Bygge presise publikumsgrupper (audiences)

Måling av adferd er nøkkelen

Det er kundenes adferd som forteller oss hvem de er. Ikke teorier rundt alder, kjønn og bosted, men utelukkende hva de gjør på nettet og på din nettside. Alt de foretar seg på web og sosiale medier er med på å danne et datagrunnlag som gjør at vi kan få presis og god informasjon om hvem som interesserer seg for deg og dine leveranser. Vi ønsker altså å bevege oss bort fra synsing og antakelser og over til data som gir oss sikker innsikt.

Med innsikt kan vi besvare spørsmål som:

 • I hvilken grad lykkes vi med å engasjere og tiltrekke oss oppmerksomhet?
 •  Fanger vi opp de signalene våre potensielle kunder gir oss?
 • Hvilke tiltak fungerer?  Hvilke tiltak fungerer ikke?
 • Hvordan ser totalbildet ut?  Når vi våre KPIer?


Det viktigste er å komme raskt i gang med innsamling av data. Vi trenger data for å lære opp systemene våre vha machine learning og ikke minst for å kunne sette realistiske måloppnåelser og KPIer. Tiltak som iverksettes må kunne følges og måles.

Når vi så har bygget presise målgrupper, kan vi enten kommunisere mot disse direkte eller få våre systemer til å opprette speilpublikum (lookalike / mirror audiences) som da vil utgjøre en gruppe med nye, potensielle kunder. Hvis vi i tillegg har gode og gyldige kundedata i CRM-systemet vårt, kan dette oss gi oss gode muligheter ved bruk av marketing automation. Slik funksjonalitet finner vi også gjerne i større enterprise CMS-system som f.eks. Episerver og Sitecore.

Hvilke plattformer kan og bør vi knytte sammen?

 • Google Tag manager
 • Google Ads / Google Marketing Platform
 • Google Search Console
 • Google Analytics
 • CMS-løsning (integrasjon mot web- eller landingsside)
 • CRM-kundedata (såfremt GDPR er ivaretatt)
 • Linkedin - bruk av Insight Tag for innsamling av data
 • Facebook - bruk av Pixel for innsamling av data
 • Hotjar og tilsvarende heatmapping-løsninger
 • Inbound for bruk av marketing automation